2 Pc 8" K80V Straight & Curved Premium Korean V-10 Hair Cutting Shears Set