7" Black Gemstone Handle Hair Cutting Shears-BEP45D70BK